آلبوم عکس
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 1 / 6
تالار امیرکبیر
720 * 344 (51 KB) 
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 2 / 6
تالار فردوسی
720 * 480 (54 KB) 
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 3 / 6
فردوسی
720 * 480 (54 KB) 
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 4 / 6
تالار ولایت
720 * 538 (79 KB) 
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 5 / 6
تالار شریف
720 * 380 (67 KB) 
سالن های همایش
سالن های همایش: عکس شماره 6 / 6
تالار فارابی-دانشکده مدیریت
600 * 381 (78 KB) 
1
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است