جلسات واحد اراک با واحد های تابعه استان


جلسات واحد اراک با واحد های تابعه استان

جلسات واحد اراک با واحد های تابعه استان

1.     جلسه هماهنگی و تجمیع پیش بینی بودجه واحدهای استان

2.     جلسه هماهنگی آنالیز بودجه سالانه

3.     جلسه هماهنگی بودجه پژوهشی واحد های استان

4.     جلسات پیش بینی برنامه های توسعه دانشگاه 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است