بخشنامه جذب بودجه پژوهشی


بخشنامه جذب بودجه پژوهشی

چگونگی جذب بودجه پژوهشی

دفتر طرح و برنامه بودجه واحد اراک همانند تمام واحدها ی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین مسئولیت نظارت در بودجه پژوهشی را بر عهده دارد. به منظور کمک به فعالیت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی ، معادل 5% از شهریه دانشجویان در حساب جداگانه‌ای به نام صندوق پژوهشی نگه‌داری می‌شود که از آن برای تأمین هزینه های پژوهشی به شرح ذیل مطابق بخشنامه شماره 456248/70 مورخ 22/12/91 استفاده می‌شود:

 

گروه

ردیف

عنوان

بند

درصد مجاز

ساختاری

1

ایجاد و توسعه مراکز تولید علم و فناوری

1-1-ایجاد و یا مشارکت در تأسیس قطب های علمی پژوهشی، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های پژوهشی، هسته‌های پژوهشی

13%

2-1- ایجاد و یا مشارکت در تأسیس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان

2

ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های پژوهش و فناوری

2-1- خرید کتاب‌های مرجع، اشتراک کتابخانه دیجیتال، اشتراک مجلات معتبر علمی و حق تألیف و ترجمه، داوری کتاب‌ها و مجلات معتبر علمی

25%

2-2- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

2-3- زیر ساخت های پژوهشی بر ICT

توانمندسازها

3

ارتقای قابلیت‌ها و مهارت‌های اعضای هیأت علمی و دانشجویان

3-1- عضویت واحدهای دانشگاهی و اعضای هیأت علمی در انجمن‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی

17%

3-2- حمایت از انجمن‌های علمی اعضای هیأت علمی

3-3- شرکت در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی خارج از کشور

3-4- شرکت در همایش‌های علمی داخلی

3-5- شرکت در دوره‌های و کارگاه‌های علمی داخل و خارج از کشور

3-6- فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و پسا دکترا (post doc)

3-7- برگزاری کارگاه‌های روش‌شناسی تحقیق و سایر کارگاه‌های پژوهشی

3-8- برگزاری و مشارکت در همایش‌های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، داخلی

3-9- حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی

3-10- برگزاری سخنرانی‌های علمی و پژوهشی

3-11- برگزاری مسابقات علمی

3-12- شرکت در مسابقات و المپیادهای علمی ملی و بین‌المللی

3-13- برگزاری مناسبت‌های پژوهشی

4

اعطای اعتبارات پژوهشی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی براساس عملکرد پژوهشی افراد

4-1- پژوهانه

15%

4-2- کمک به پایان‌نامه‌های دانشجویی

4-3- طرح‌های پژوهشی

مشوق‌ها (عملکرد)

5

ایجاد و ارتقاء انگیزه پژوهش و فعالیت علمی در اعضای هیأت علمی و دانشجویان

5-1- جوایز و تشویق‌ها (شامل تشویق مقالات و مجلات، کتاب‌های چاپ شده، نظریه پردازی، نقد و مناظره، اختراعات و سایر تولیدات علمی)

20%

5-2- حمایت از اختراعات، اکتشافات، ابداعات و ثبت Patent، حمایت از تیم‌های تحقیقاتی دانشجویی

 

6

انجمی‌های علمی، ادبی و هنری

 

2.5%

 

7

باشگاه پژوهشگران جوان

 

2.5%

 

8

صندوق پژوهشی دانشگاه

 

5%

 

 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است