اعضای کمیته طرح و بودجه


اعضای کمیته طرح و بودجه

کمیته بودجه براساس بخشنامه 95814/56  سازمان مرکزی از اعضای  زیر تعیین و جلسات کمیته به طور فعال  تشکیل می گردد.

 

ردیف

سمت در واحد

سمت در کمیته

نام و نام‌خانواگی

1

ریاست دانشگاه

رئیس واحد

دکتر علیرضا نظام آبادی

2

معاون پژوهش و فناوری اطلاعات

نایب رئیس کمیته

دکتر علی نیازی

3

رئیس اداره طرح، برنامه و بودجه

دبیر کمیته

بهروز بهرامسری

4

معاون اداری مالی

عضو اصلی

دکتر محمد علی کرامتی

5

معاون آموزشی

عضو اصلی

دکتر ذبیح الله پیرانی

6

عضو هیأت علمی صاحبنظر در مدیریت و برنامه‌ریزی

عضو اصلی

 
 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک است